Polyvinylpyrrolidone

  • Polyvinylpyrrolidone

    Polyvinylpyrrolidone

    Các sản phẩm cấp kỹ thuật Polyvinylpyrollidone (PVP) hiện đang tồn tại ở dạng dung dịch bột và nước, và được cung cấp trong phạm vi trọng lượng phân tử rộng, dễ dàng hòa tan trong nước, rượu và các dung môi hữu cơ khác. Chúng có tính hút ẩm cao, khả năng tạo màng tuyệt vời, độ kết dính và ổn định hóa học, không có độc tính. Các thông số kỹ thuật chính: Sản phẩm PVP K15P PVP K17 PVP K25 PVP K30 PVP K90 PVP K30L PVP K85L PVP K90L Hình thức Bột màu trắng hoặc trắng nhạt Không màu đến hơi vàng là ...