Povidone

  • Povidone

    Povidone

    Povidone là homopolyme của 1-vinyl-2-pyrrolidone (Polyvinylpyrolidone), hòa tan tự do trong nước, trong etanol (96%), trong metanol và các dung môi hữu cơ khác, hòa tan rất nhẹ trong axeton. Nó là một polyme hút ẩm, được cung cấp ở dạng màu trắng hoặc kem bột hoặc mảnh màu trắng, có độ nhớt từ thấp đến cao & trọng lượng phân tử thấp đến cao, được đặc trưng bởi Giá trị K, với các đặc tính hút ẩm, tạo màng, kết dính, ổn định hóa học và an toàn độc chất tuyệt vời. Các thông số kỹ thuật chính ...