PVP Iodine

  • PVP Iodine

    PVP Iodine

    PVP Iodine, còn được gọi là PVP-I, Povidone Iodine, tồn tại ở dạng bột chảy tự do, màu nâu đỏ, không gây kích ứng với độ ổn định tốt, hòa tan trong nước và cồn, không hòa tan trong diethylethe và chloroform. Chất diệt khuẩn phổ rộng; Tan trong nước, cũng có thể hòa tan trong: rượu etylic, isopropyl alcohol, glycols, glycerin, aceton, polyethylene glycol; Tạo màng; Phức hợp ổn định; Ít gây kích ứng da và niêm mạc; Hành động diệt khuẩn không chọn lọc; Không có xu hướng tạo ra sự kháng thuốc của vi khuẩn. Kỹ thuật chính P ...