Dòng PVP K

  • PVP K Series

    Dòng PVP K

    Polyvinylpyrolidone (PVP) đang tồn tại ở dạng dung dịch bột và nước, và được cung cấp trong phạm vi trọng lượng phân tử rộng, dễ dàng hòa tan trong nước, rượu và các dung môi hữu cơ khác, có tính hút ẩm cao, khả năng tạo màng tuyệt vời, độ kết dính và ổn định hóa học, không có độc tính .Cosmetic Grade PVP được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da và chăm sóc răng miệng, đặc biệt là đối với các sản phẩm tạo kiểu tóc. Xét về phạm vi trọng lượng phân tử rộng, từ trọng lượng phân tử thấp đến phân tử lượng cao ...