PVPP

  • PVPP

    PVPP

    PVPP là một PVP liên kết chéo, nó hút ẩm, không hòa tan trong nước và tất cả các dung môi thông thường khác, nhưng nó nở nhanh trong dung dịch nước mà không có bất kỳ gel nào. Các thông số kỹ thuật chính: Sản phẩm PVPP (Một chiều) PVPP (Tái tạo) Hình thức Màu trắng đến trắng nhạt, hút ẩm, chảy tự do Tính hòa tan Không hòa tan trong nước và các dung môi thông thường khác. Mùi huyền phù Mờ nhạt, Nitơ điển hình 11,0-12,8% 11,0-12,8% Kim loại nặng (As Pb) Tối đa 10ppm. Tối đa 10ppm Chì tối đa 2 ppm. Tối đa 2 ppm ...