Lactose sàng

  • Sieved Lactose

    Lactose sàng

    Chúng tôi có nhà máy sản xuất Lactose của riêng mình với công suất hơn 6000 triệu tấn / công suất, chủ yếu là sản phẩm dòng Lactose mạnh mẽ của chúng tôi bao gồm Lactose Monohydrate, Lactose khan, Lactose sàng, Lactose phun-sấy, phức hợp Lactose (Lactose-Starch Complex, Lactose và Microcrystalline Cellulose Complex) Nhà máy của chúng tôi là nhà máy sản xuất Lactose cấp dược phẩm duy nhất ở Trung Quốc với lịch sử mười năm.