Natri Ascorbyl Phosphat

  • Sodium Ascorbyl Phosphate

    Natri Ascorbyl Phosphat

    Natri Ascorbyl Phosphat dẫn xuất của vitamin C, vitamin C dựa trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại để chế biến nguyên liệu sản xuất từ ​​sản phẩm này, dù uống hay hấp thụ qua da vào cơ thể đều có thể được phosphatase tiêu hóa nhanh chóng thành vitamin C tự do, vitamin C đóng vai trò chức năng sinh lý và sinh hóa độc đáo.Sodium Phosphate Vitamin C Vitamin C có tất cả hiệu quả của cả hai. Vitamin C còn khắc phục tình trạng nhạy cảm với ánh sáng, nhiệt và các ion kim loại, dễ bị oxy hóa ...