Phun sấy khô Lactose

  • Spray-Drying Lactose

    Phun-sấy khô Lactose

    Phun-sấy khô Lactose là dạng bột màu trắng, không vị, có tính lưu động tuyệt vời, có tính lưu động tuyệt vời, độ trộn đồng nhất và khả năng nén tốt do hạt hình cầu và phân bố kích thước hẹp, nó thích hợp cho việc nén trực tiếp, đặc biệt là sự lựa chọn lý tưởng để làm viên nang và làm đầy hạt. Ứng dụng Ưu điểm: Phân hủy nhanh do hòa tan trong nước tốt; Độ cứng viên thuốc tốt do sấy phun; Nó có thể được phân phối đồng đều trong công thức liều lượng thấp cho thành phần thuốc; Th ...