Vinylpyrolidone / Vinyl axetat

  • Vinylpyrrolidone/Vinyl Acetate

    Vinylpyrolidone / Vinyl axetat

    VP / VA Copolyme có các tỷ lệ khác nhau từ vinylpyrolidone đến vinyl axetat và có sẵn ở dạng bột trắng hoặc dung dịch trong suốt trong nước, etanol và isopropanol. và kim loại, những đặc tính này, cùng với khả năng kiểm soát tính ưa nước của chúng thông qua thành phần monome, dẫn đến ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp của nó. Các thông số kỹ thuật chính: Sản phẩm PVP / VA 64 Bột PV ...