VP / VA Copolymers

  • VP/VA Copolymers

    VP / VA Copolymers

    VP / VA Copolyme với các tỷ lệ khác nhau từ N-Vinylpyrolidone đến Vinyl Acetate, hòa tan trong hầu hết các dung môi hữu cơ, tồn tại ở dạng bột, dung dịch nước và dung dịch ethnol. Dung dịch nước của VP / VA Copolyme không phải là ion, không cần trung hòa, Màng kết quả cứng, bóng và có thể tháo rời trong nước; Độ nhớt có thể điều chỉnh được, điểm làm mềm và độ nhạy của nước tùy thuộc vào tỷ lệ VP / VA; Tương thích tốt với nhiều chất điều chỉnh, chất hóa dẻo, chất đẩy phun và các thành phần mỹ phẩm khác ...