dsdsg

Habarlar

 • 2022-nji ýylyň iň oňat gialuron kislotasy derini bejermek önümleri: serum, krem, balzam we başgalar

  Awtomatiki giriş üçin sahypany täzeläň ýa-da sahypanyň başga sahypasyna girmegiňizi haýyş edýäris.Journalurnalistika girmek üçin brauzeriňizi täzeläň The Independent okyjylarymyzyň goldawyndan peýdalanýar.Sahypamyzdaky baglanyşyklardan satyn alanyňyzda komissiýa gazanyp bileris.Gialuron kislotasy suwy özüne baglaýan tebigy nemlendiriji ...
  Koprak oka
 • Haýsy akartma täsiri arbutin, C witamini ýa-da niasinamid ýaly has ygtybarly we has täsirli?

  Haýsy akartma täsiri arbutin, C witamini ýa-da niasinamid ýaly has ygtybarly we has täsirli?Arbutin  α- Arbutin: α- Arbutin gowy howpsuzlygy, akartma we durnuklylygy bar; β- Arbutin: arzan çig mal Deoxyarbutin: durnuksyzlygy we az ulanylmagy;Aklamak ýörelgesi: Arbutin esasan bl ...
  Koprak oka
 • Natriý gialuronat goşundylary

  Natriý gialuronat goşundylary

  Natriý gialuronat, bedende tebigy tapylyp bilinýän gialuron turşusyndan alnan suwda erän duzdyr.Gialuron kislotasy ýaly natriý gialuronat ajaýyp nemlendirýär, ýöne bu görnüş derä has çuňňur aralaşyp bilýär we has durnukly (has uzak dowam etjekdigini aňladýar) ...
  Koprak oka
 • Derini ideg etmek: C witamini we olardan emele gelenler

  Derini ideg etmek: C witamini we olardan emele gelen C witamini, kosmetika serişdelerinde giňden ulanylýan we tebigy antioksidant bolup, gün şöhlesiniň netijesinde dörän deriniň zeperlenmeginiň öňüni almak we hilini ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner;Haýwanlaryň we ösümlikleriň köpüsiniň C witamini sintez edip biljekdigine garamazdan bellemelidiris ...
  Koprak oka
 • Natriý Askorbyl fosfat näme?

  Natriý Askorbyl fosfat (SAP) C witaminiň durnukly önümidir we kosmetika pudagynda barha meşhur bolýar.Suwda erän düzüm hökmünde, C witaminiň beýleki görnüşlerine garanyňda derä has çuňňur aralaşyp biler. Bu ony gorap biljek güýçli antioksidant edýär ...
  Koprak oka
 • Poliglutamik kislota vs. Gialuron turşusy

  Poliglutamik kislota vs. Gialuron turşusy

  Gialuron kislotasy (HA) / Natriý gialuronat beden tarapyndan tebigy ýagdaýda öndürilýär we deride, bogunlarda, göz rozetkalarynda we beýleki dokumalarda iň köp konsentrasiýa bolýar.Poliglutamik kislota / natriý poliglutamat ýaly, deriniň gurluşyny gowulaşdyrmak ukyby üçin gözellik serumlarynda ulanylýar.Biz ýasaýarkak ...
  Koprak oka
 • Astaxantiniň kosmetikada ulanylmagy

  [Abstrakt] Astaxanthiniň çeşmeleri, düzümi we aýratynlyklary barada gysgaça syn we astaxantiniň kosmetikada ulanylyşy bilen tanyşdyrýar.Astaxanthin, adam bedeni üçin ýörite gorag funksiýalary bolan karotinoidleriň bir görnüşidir.Kosmetika serişdelerinde ulanylýar we derini ca ...
  Koprak oka
 • Derini bejermekde / kosmetikada etil askorbin kislotasynyň ulanylyşy

  Derini ideg etmek tehnologiýasynda öňegidişlik, etil askorbin kislotasynyň kosmetiki önümleriniň ornaşdyrylmagy bilen ýüze çykdy.Bu öňdebaryjy önümler şahsy idegde öwrülişik etmek we deriniň ýagdaýyny gowulaşdyrmak isleýän adamlara ajaýyp artykmaçlyklar bermek üçin niýetlenendir.Etil askorbin kislotasy po ...
  Koprak oka
 • Pantenol, Serediň, derini bejermek önümlerinde pantenol näme?

  Kosmetikanyň düzüminde pantenol tapdyňyzmy?Pantenolyň näme üçin gözellik pudagynda giňden ulanylýandygyny bilýärsiňizmi?Bilmeýän bolsaňyz, kosmetikada pantenol näme?Kosmetikada pantenolyň roly nähili!Ony okanyňyzdan soň görersiňiz!Panitol deslapky ...
  Koprak oka
 • 2023 ualyllyk ýygnak - Jade towşan bize oňat ýagdaý getirýär we arzuwlarymyz gülleýär

  2023 ualyllyk ýygnak - Jade towşan bize oňat ýagdaý getirýär we arzuwlarymyz gülleýär

  2022-nji ýylda galyň we inçe bir gaýykda bolduk, ajaýyp netijelere ýetdik we müşderileriň we dostlaryň goldawyny gazandyk.Bu gün toparymyz we maşgalamyz bilelikde, biz örän şat.2023-nji ýylda ýel we tolkunlara garşy durmak we has gowy üstünlik gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.Biz ýöriteleşýäris ...
  Koprak oka
 • Goldawyňyz we ýokary öwgiňiz üçin sag boluň

  Goldawyňyz we ýokary öwgiňiz üçin sag boluň

  Müşderileriň goldawy we çalt sargytlary üçin sag boluň: 1. Bakuchiol: 1kg / alýumin çüýşesi 2.DL-Pantenol: 25kg / süýümli baraban 3. 1, 3-Dihidroksiaseton (DHA): 25kg / süýümli baraban 4. Askorbyl Tetraisopalmitat, Kojik kislotasy diplomy , Zn-PCA, Ascorbyl Palmitate we beýleki işjeň maddalar ...
  Koprak oka
 • 1, 3-Dihidroksiaseton (DHA) - Güneşsiz aşgarlaryň esasy işjeň düzümi

  1, 3-Dihidroksiaseton (DHA) - Güneşsiz aşgarlaryň esasy işjeň düzümi

  Dihidroksiaseton (DHA) ýönekeý uglewod bolup, esasan güneşsiz aşgar önümleriniň düzümi hökmünde ulanylýar.Dihidroksiaseton öz-özüni aşgarlaýan losýonlarda we kremlerde umumy bir madda.Köplenç şeker şugundyry we gant şugundyry ýaly ösümlik çeşmelerinden, fermentasiýa arkaly alynýar ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5