β-Nicotinamide adenine dinucleotide(NMN)

  • Beta-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)

    Beta-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)

    Beta-Nicotinamide mononucleotide (“NMN”, “NAMN”, and “β-NMN”) is a nucleotide derived from ribose and nicotinamide. Like nicotinamide riboside, NMN is a derivative of niacin, and humans have enzymes that can use NMN to generate nicotinamide adenine dinucleotide (NADH).