Dòng Tween

  • Polysorbat

    Polysorbat

    Sản phẩm TWEEN Seires còn được gọi là Polysorbate, là chất hoạt động bề mặt ưa nước và không ion. Sẽ an toàn và không độc hại khi thêm nó vào thực phẩm dưới dạng chất nhũ hóa khi sử dụng đúng cách. Có nhiều loại khác nhau do các axit béo khác nhau. Giá trị HLP nằm trong khoảng 9,6 ~ 16,7 Nó có thể hòa tan trong nước, rượu và các dung môi hữu cơ phân cực khác, với chức năng nhũ hóa, hòa tan và ổn định.Các loại và thông số chính: Loại Giá trị axit (mgKOH/g) Độ xà phòng hóa (mgKOH/g) Hydroxy (mgKO...