Tween seriyası

  • Polisorbat

    Polisorbat

    TWEEN Seires məhsulu polisorbat olaraq da adlandırılır, hidrofilik və qeyri-ionik səthi aktiv maddədir. Düzgün istifadə edildikdə emulqator kimi qidaya əlavə etmək təhlükəsiz və zəhərsizdir. Müxtəlif yağ turşuları olduğu üçün müxtəlif növləri var. HLP dəyəri 9,6 ~ 16,7 arasındadır. .Suda, spirtdə və digər qütb üzvi həlledicilərdə həll oluna bilər, emulsiya, həll olunma və sabitləşmə funksiyası ilə.Əsas Növlər və Parametrlər: Növlər Turşu Dəyəri (mgKOH/g) Sabunlaşma (mgKOH/g) Hidroksi (mgKO...