Серијата Tween

  • Полисорбат

    Полисорбат

    Производот TWEEN Seires се нарекува и полисорбат, е хидрофилен и нејонски сурфактант. Безбедно е и неотоксично да се додаде во храната како емулгатор кога правилно се користи. Постојат различни видови поради различните масни киселини. Вредноста на HLP е помеѓу 9,6-16,7 Може да се раствори во вода, алкохол и други поларни органски растворувачи, со функција на емулзификација, растворливост и стабилизација.Клучни типови и параметри: Видови Киселинска вредност (mgKOH/g) Сапонификација (mgKOH/g) Хидрокси (mgKO...